davitec.vn

Các chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản năm 2022 trong đại dịch vi-rút corona

 Chính phủ Nhật Bản cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính cho những người bị mất thu nhập do đại dịch vi-rút corona. Một số chương trình đã kéo dài hạn chót nộp đơn. Cuối bài có các đường link danh sách các biện pháp hỗ trợ bằng nhiều thứ tiếng. Sau đây là một số nội dung chính.

Quỹ vay chi phí sinh hoạt

Hội đồng phúc lợi xã hội của các địa phương cung cấp các khoản vay cho những ai gặp khó khăn trong việc chi trả phí sinh hoạt do bị thất nghiệp trong đại dịch. Đây là khoản vay phải hoàn trả.

Quỹ cho vay khẩn cấp hạn mức thấp

(Hạn chót nộp đơn đã được kéo dài tới hết tháng 8/2022.)

Đây là các khoản vay ngắn hạn để chi trả phí sinh hoạt khẩn cấp, chủ yếu dành cho những người phải nghỉ việc tạm thời. Những ai có thu nhập sụt giảm do COVID-19 có thể đủ điều kiện nộp đơn xin hỗ trợ dù không có tư cách "nghỉ việc tạm thời" chính thức. Các khoản vay có trị giá khác nhau với hạn mức tối đa là 200.000 yên, và không có lãi nhưng phải được hoàn trả trong vòng 2 năm.

Nếu có thắc mắc, hãy gọi vào đường dây 0120-46-1999, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều các ngày trong tuần (chỉ có tiếng Nhật), hoặc gọi cho hội đồng phúc lợi xã hội ở địa phương của bạn.

Quỹ hỗ trợ tổng hợp

(Hạn chót nộp đơn đã được kéo dài tới hết tháng 8/2022.)

Các khoản vay dài hạn được áp dụng cho các hộ gia đình bị thất nghiệp hoặc sụt giảm thu nhập nghiêm trọng. Đây là các khoản vay không lãi có hạn mức 150.000 yên/tháng đối với những người sống một mình, hoặc 200.000 yên/tháng đối với các hộ gia đình từ 2 người trở lên. Theo nguyên tắc chung, các khoản vay này được áp dụng trong 3 tháng và phải được hoàn trả trong vòng 10 năm.

Nếu có thắc mắc, hãy gọi vào đường dây 0120-46-1999, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều các ngày trong tuần (chỉ có tiếng Nhật), hoặc gọi cho hội đồng phúc lợi xã hội ở địa phương của bạn.

Quỹ hỗ trợ tự lập cho người gặp khó khăn do COVID-19

(Hạn chót nộp đơn đã được kéo dài tới hết tháng 8/2022.)

Những ai không đủ điều kiện nhận các trợ cấp trên vẫn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tự lập. Về nguyên tắc, chương trình này được áp dụng trong tối đa 3 tháng đối với những đối tượng đáp ứng đủ một số điều kiện liên quan đến thu nhập, tài sản tài chính, và tình trạng tìm việc. Để xem tất cả các điều kiện, hãy tham khảo các danh sách ở dưới.

Hạn mức trợ cấp là 60.000 yên/tháng đối với các hộ gia đình gồm 1 người, 80.000 yên/tháng đối với các gia đình gồm 2 người, và 100.000 yên/tháng đối với các hộ gia đình gồm 3 người trở lên.

Nếu có thắc mắc, hãy gọi vào đường dây 0120-46-1999, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều các ngày trong tuần (chỉ có tiếng Nhật), hoặc gọi cho hội đồng phúc lợi xã hội ở địa phương của bạn.

Trợ cấp thuê nhà

(Hạn chót nộp đơn đã được kéo dài tới hết tháng 8/2022.)

Những ai bị thất nghiệp hoặc sụt giảm thu nhập do đại dịch có thể nộp đơn xin trợ cấp để trả tiền thuê nhà. Khoản trợ cấp này không cần phải hoàn trả. Trợ cấp hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà, nhưng có thể gia hạn tối đa thành 9 tháng nếu có cơ sở cho thấy người nộp đơn đã nỗ lực nghiêm túc để tìm việc. Những người từng nhận trợ cấp trước đây vẫn có thể xin trợ cấp thêm 3 tháng nữa.

Chính quyền địa phương trực tiếp trả tiền nhà cho bên cho thuê. Đơn được xét duyệt dựa trên đánh giá về thu nhập và tiền tiết kiệm của hộ gia đình. Trợ cấp không được áp dụng cho các trường hợp vay mua nhà.

Nếu có thắc mắc, hãy gọi vào đường dây 0120-23-5572, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều các ngày trong tuần (chỉ có tiếng Nhật), hoặc gọi cho một trong các số điện thoại trong danh sách sau: https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

Trợ cấp cho phụ huynh hoặc người bảo hộ

(Hạn chót nộp đơn đã được kéo dài tới hết tháng 6/2022.)

Các phụ huynh hoặc người bảo hộ phải nghỉ việc để chăm sóc trẻ do các trường tiểu học đóng cửa có thể xin trợ cấp. Trợ cấp được áp dụng cho các chủ doanh nghiệp yêu cầu nhân viên, bất kể là nhân viên toàn thời gian hay bán thời gian, phải nghỉ có lương ngoài mức nghỉ có lương hằng năm.

Trợ cấp cũng được áp dụng cho các nhân viên hợp đồng cá nhân hoặc người làm việc tự do.

Nếu có thắc mắc, hãy gọi vào đường dây 0120-60-3999, hoạt động từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối các ngày trong tuần (chỉ có tiếng Nhật).

Danh sách các biện pháp hỗ trợ bằng nhiều thứ tiếng

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các đường link dưới đây đều có thông tin cập nhật. Hãy liên lạc cho cơ quan địa phương để biết thông tin chi tiết mới nhất.

Tiếng Việt

https://www.mhlw.go.jp/content/000679389.pdf

 

Tiếng Nhật
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/

Đăng ký tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản miễn phí

Vui lòng nhập các thông tin dưới đây, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ tư vấn miễn phí cho bạn