Tầm nhìn và sứ mệnh

davitec.vn

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của DAI VIET IDC JSC

  • Trở thành một công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp nhân lực cho khu vực Châu Á.

Sứ mệnh của DAI VIET IDC JSC

Đào tạo lực lượng lao động tinh nhuệ:

  • Khỏe về thể chất
  • Mạnh về tinh thần
  • Vững về chuyên môn
  • Trong sáng về đạo đức