Giới thiệu kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Trung tâm Nhân lực Quốc tế Đại Việt phối hợp với Nhà tuyển dụng Nhật Bản, trực tiếp phỏng vấn tuyển chọn các kỹ sư ( kỹ thuật viên ) sang Nhật Bản làm việc thuộc các ngành nghề như sau:

  • Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

  • Kỹ sư điện – điện tử
Kỹ sư điện- điện tử

Kỹ sư điện- điện tử

  • Kỹ sư công nghệ thông tin
Kỹ sư công nghệ thông tin

Kỹ sư công nghệ thông tin