Giấy phép hoạt động

Giấy phép Xuất khẩu lao động Nhật Bản của DAI VIET IDC JSC

 

Công văn phúc đáp về Chương trình kỹ năng đặc định

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao