Giấy phép hoạt động

 

Giấy phép Xuất khẩu lao động Nhật Bản của DAI VIET IDC JSC

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao