Giấy phép hoạt động

Giấy phép Xuất khẩu lao động Nhật Bản của DAI VIET IDC JSC

Giấy phép Xuất khẩu lao động Nhật Bản của DAI VIET IDC JSC

 

 

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao