Giấy phép Xuất khẩu lao động Nhật Bản của DAI VIET IDC JSC

Giấy phép Xuất khẩu lao động Nhật Bản của DAI VIET IDC JSC

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao

Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp XKLD đạt hạng 5 sao