Entries by admin

Làm việc tại Công ty Santo Kogyo

Ngày 04/12/2015 Đoàn Lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Việt (DAI VIET IDC) đã thăm và làm việc với Công ty Santo Kogyo Nhật Bản, là công ty tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng do DAI VIET IDC phái cử. Qua tiếp xúc với thực tập […]

Làm việc tại Công ty Kawaguchi

Ngày 03/12/2015 Đoàn Lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Việt (DAI VIET IDC) đã thăm và làm việc với Công ty Kawaguchi Nhật Bản, là công ty tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng do DAI VIET IDC phái cử. Qua tiếp xúc với thực tập sinh […]